1-Ditek Restorasyon A.Ş. satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı durumundadır.

2-Ürünün restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinde genelde açıklamalar yapılır. Tamir veya bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirket sorumlu tutulamaz. Eserler mezat öncesi incelemeye sunulmuştur. Bu nedenle, mezata katılanların, eserleri önceden görmüş incelemiş oldukları kabul edilir. Mezattaki ürünlerin tanımı için verilen tüm bilgiler sadece satıcıların verdiği tanımlamalardır. Tüm ürünlerin haliyle satışa sunulduğu, alıcının satılan ürünü pey sürmeden önce yeterince tetkik ettiğini ve Borçlar Kanununu 198. Maddesinde belirtilen hükmün uygulanmasından feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her malın yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Ürünler hakkında verilen bilgi ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Satın alan bu durumu peşinen kabul eder. Ditek Restorasyon A.Ş., satılan ürününü tekeffülü (garantisi) ile mükellef değildir. Alıcı bu konuda gelecekte Ditek Restorasyon A.Ş.’ den herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. 

3-Satılan eserlerin fiyatları, çekiç fiyatı üzerinden KDV dahil %15 Komisyon, ödenmesi gereken diğere vergi ve resimler bedeli ilave edilerek bulunur. Satın alınan malın bedeli tam olarak ödenmediği taktirde Ditek Restorasyon dilerse satış akdini herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı bilcümle zararı ticari faizi ile birlikte tahsile, dilerse satış sonrası düzenlenen fatura bedelini ihtara lüzum kalmaksızın fatura tarihinden itibaren işletilecek ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Ditek Restorasyon A.Ş.’ nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde malın muhafazası için Ditek Restorasyon A.Ş.’ nin yapacağı bilcümle masraflar alıcı tarafından ödenmedikçe satılan mal alıcıya teslim edilmez. 

4-Mezatta arttırımlar “Ürün Yorumları” kısmına mesaj gönderilerek yapılabilir.  Ürün Yorumları bölümünde en son verilen teklifin üzerinde teklif verilebilir.

 

5- Mezatın bitiş saatinden sonra verilen teklifler geçersizdir.

 

6-Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır.

5 – 49 TL arası 2 TL pey artışı,

50 – 99 TL arası 5 TL pey artışı,

100 – 199 TL arası 10 TL pey artışı,

200 – 499 TL arası 20 TL pey artışı,

500 – 999 TL arası 50 TL pey artışı,

1.000 – 4.999 TL arası 100 TL pey artışı,

5.000 – 9.999 TL arası 250 TL pey artışı,

10.000 TL’ den sonra 500 TL pey artışı yapılacaktır.

 

 

7-Üye olarak mezat katılım sözleşmesini kabul eden ve bu suretle mezata katılmış olan her kişi, yukarıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

8-5846 sayılı Kanunun 45. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli 2006/10880 sayılı kararı uyarınca bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara, hak sahiplerine veya GESAM’ a ödenmesi gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Ditek’ in rücu hakkı saklıdır.

9-Mezata katılarak mal satın alacak veya mezatta giranbaha.com aracılığıyla mal satacak kişilerle, Ditek Restorasyon Tasarım Üretim Pazarlama A.Ş. arasında oluşabilecek tüm ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar bu hususu gayrikabili rücu kabul etmişlerdir.